Het ministerie

De aangelegenheden die tot de zorg van het ministerie van Justitie, Veiligheid en Integratie​ behoren, betreffen rechtshandhaving, openbare orde en veiligheid, grensbewaking, vreemdelingen- en integratiebeleid, brandweer, wetgeving van alle ministeries, advisering inzake bestuursrechtelijke en juridische aangelegenheden van alle ministeries, vertegenwoordiging van het Land bij gerechtelijke procedures, kansspelen en orthopedagogische behandeling van personen.

​De ministerie heeft zich mede tot doel gesteld om bij de vernieuwing van wetgeving ​rekening te houden met onder andere de​ ​sociale en maatschappelijke​, alsmede met de immer voortschrijdende te​chnologische en economische​ ontwikkelingen v​an heden en de voorzienbare toekomst​. ​Het streven naar voortdurende i​nnovatie​ speelt daarbij een belangrijke rol.